Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Greckie słowo "pleio" znaczy "żeglować"/"nawigować".

Gwiazdozbiór Plejad na niebie określał moment kiedy statki mogły wypływać z Morza Śródziemnego.  

Antyczni żeglarze, gdy dotarli do celu, by powrócić do domu potrzebowali lokalnych obiektów nawigacyjnych

- kamiennych kalendarzy i obserwatoriów.

Czy to była przyczyna budowy obiektów megalitycznych ?


Pewnego dnia już nie wrócili... a miejscowi ludzie zamienili je w groby lub miejsca kultu solarnego. Czy to było tak ? Kto wie...

 dysk z Niebry mp3

Odyseusz   Nabta playa

Minajos Menes Mene Min

 

 The Greek word "pleio" means "to sail"/ "to navigate".

The Pleiades in the sky determined when the ships could sail from the Mediterranean sea. 

The sailors, when they reached their destination, needed local navigation facilities - stone calendars and observatories...

Was this the reason for the construction of megalithic objects ?

One day they did not return ... and the local people turned them into graves or places of solar worship. Was that so?  Who knows...

    Żółw to prastary gatunek. Być może nawet rówieśnik strasznych jaszczurów, czyli dinozaurów, bo właśnie to oznacza nazwa dinosauria. Nie bawmy się w datowanie i rzekome miliony lat, ale niech wystarczy nam to, że żółwie to antyczne stworzenie.

Jest tylko kilka gatunków żółwi, i niestety są zagrożone. Spotkać je można chyba we wszystkich akwenach. Nas interesuje jednak Morze Śródziemne. Cóż się okazuje? Ano to, że w Morzu Śródziemnym rozmnaża się jedynie gatunek żółwi nazywanych Caretta.

Te stworzenia zawsze wracają do miejsc swoich narodzin. Płyną zgodnie ze wskazówkami pola magnetycznego Ziemi oraz prądami morskimi. I teraz uwaga: Owych żółwi caretta najwięcej spotyka się na wyspach greckich, na Krecie i na Florydzie.

Nie powinno nas to dziwić. Te niezwykłe zwierzęta korzystają z prądu zatokowego, zwanego przez nas Golfsztromem. To dzięki niemu pokonują tysiące mil morskich z Gibraltaru na wybrzeża Florydy.

Żółwie przebywają pod wodą około 4 - 5 minut. Potem wychylają swój łeb nad wodę, biorą wdech i ponownie nurkują. Wyobraźmy sobie, że mamy go wciąż "na oku", obserwujemy dokąd go niosą fale, a on akurat wybiera się z Kadyksu do Miami. Co kilka minut wychyli głowę, a my notujemy sobie trasę, którą nas poprowadził. Skoro wraca do miejsca urodzenia, to także możemy na niego liczyć w drodze do domu, np. na wyspy greckie....

To oczywiście bajanie, gdybanie, a jednak nie pozbawione sensu. Nie tylko gwiazdy, konstelacje na niebie czy Księżyc, ale i żółwie sprzyjały starożytnym żeglarzom w orientacji na morzu czy oceanie.

Najsławniejsi z nich, Kreteńczycy, a potem Fenicjanie ( w końcu to rodzina ) na pewno dotarli do kontynentu amerykańskiego. Argumenty przemawiające za tym znajdziesz na pewno, teraz jednak wystarczy powiedzieć, że pozostawiony przez nich na słupach Heraklesa, czyli w Gibraltarze, napis NEC PLUS ULTRA zapewne był rodzajem fake info dla nieproszonych gości w tych rejonach świata.

Kiedyś, w XV wieku portugalski książę Henryk Żeglarz spotkał się z pewnym Żydem z Majorki, Podobno to spotkanie olśniło księcia. Mestre Jacomo coś mu przekazał, czy pokazał. Szczegółów nie znamy, ale wiemy, że ów książę założył akademię morską, z której wywodzili się później najsłynniejsi odkrywcy. Jeden z nich, Ferdynand Magellan, na wodach cieśniny nazwanej jego imieniem, nawet się wygadał, mówiąc, że widział ją wcześniej na mapie u króla Portugalii.

Jak sądzę mógł to być regest, odpis mapy starożytnej. Kreteńskiej, fenickiej czy jeszcze innej. Nie mówcie, że to niemożliwe, a za istotny argument przyjmijcie choćby wędrówkę żółwi caretta.

foto: wikifoto: wiki

Żółwie Caretta zawsze wracają do miejsc swoich narodzin. Płyną zgodnie ze wskazówkami pola magnetycznego Ziemi i prądami morskimi.

Najwięcej jest ich na Florydzie i wyspach greckich. Tylko ten jeden gatunek żółwia rozmnaża się w Morzu Śródziemnym.

Wytrawni żeglarze także jemu mogli zawdzięczać swą orientację na morzu, a zwłaszcza na Atlantyku. 

żółwia hipoteza mp3 Creteans sailing mp3 Phoenicians crossed ocean mp3