Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Greckie słowo "pleio" znaczy "żeglować"/"nawigować".

Gwiazdozbiór Plejad na niebie określał moment kiedy statki mogły wypływać z Morza Sródziemnego.  Od początku maja do początku listopada.

Antyczni żeglarze, gdy dotarli do celu, by powrocić do domu potrzebowali lokalnych obiektów nawigacyjnych

- kamiennych kalendarzy i obserwatoriów.

Czy to była przyczyna budowy obiektów megalitycznych ?


Pewnego dnia już nie wrócili... a miejscowi ludzie zamienili je w groby lub miejsca kultu solarnego. Czy to było tak ? Kto wie...

dysk z Niebry mp3

  Odyseusz   Nabta playa

archeo mp3 

 

 The Greek word "pleio" means "to sail"/ "to navigate".

The Pleiades in the sky determined when the ships could sail from the Mediterranean. From early May to early November.

The sailors, when they reached their destination, needed local navigation facilities - stone calendars and observatories...

Was this the reason for the construction of megalithic objects ?

One day they did not return ... and the local people turned them into graves or places of solar worship. Was that so?  Who knows...

foto: wikifoto: wiki

Żółwie Caretta zawsze wracają do miejsc swoich narodzin. Płyną zgodnie ze wskazówkami pola magnetycznego Ziemi i prądami morskimi.

Najwięcej jest ich na Florydzie i wyspach greckich. Tylko ten jeden gatunek żółwia rozmnaża się w Morzu Śródziemnym.

Wytrawni żeglarze także jemu mogli zawdzięczać swą orientację na morzu, a zwłaszcza na Atlantyku. 

  inspire   soul                                                                                                                                                                                                                                 kontakt