Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Some old maps are intriguing. They show it, what people shouldn't know... The Piri Reis map shows the coast of Antarctica, discovered more than 300 years later. Philippe Bauche map shows it ... without ice, as the two islands ... - 100 years before its discovery. Orontius Fineus's map shows contemporary ice cover. Map of Hadji Ahmed shows the western coast of America and ... land bridge in Bering strait! Map of Henry King (1502) shows the great Siberian rivers that no exist today,

Dawne mapy pozostają intrygujące. Pokazują to, czego teoretycznie ludzie wówczas nie mieli prawa wiedziec. Słynna mapa Piri Reisa z 1513 r. pokazuje m. in wybrzeża Antarktydy, odkrytej ponad 300 lat później. Mapa Philippe Bauche pokazuje ją ... bez lodu, jako dwie wyspy ... - 100 lat przed jej odkryciem. Mapa Orontiusa Fineusa z 1532 r. pokazuje współczesną pokrywę lodową. Mapa Hadji Achmeda z 1569 r. dokładnie pokazuje zachodnie wybrzeża Ameryki i... brak ciesniny Beringa gdyż był tam pomost lądowy! Mapa Iehudi Ibn Zara z 1487 r. pokazuje resztki lodowca na północy Wysp Brytyjskich. Mapa Henry Kinga z 1502 r. pokazuje wielkie syberyjskie rzeki, które już nie istnieją, lodowiec we Francji  a mapa Zeno z 1380 r. Grenlandię jeszcze bez lodu.

Autorzy tych map przyznawali, że są one kopiami map jeszcze starszych. Antycznych...

The authors of these maps admitted that they are copies

of the ancient map...

Investigation leads us to... Mizraim, Peleg and ... Almodad.

Owe starożytne oryginały ... "były owocem złożonej pracy badaczy i kartografów, którzy w zamierzchłych czasach przeprowadzili bardzo szeroko zakrojone badania ziemi, w okresie przed, podczas i pod koniec epoki lodowcowej. Zgodnie z teorią ewolucji ludzie w tym okresie byli jedynie chrząkającymi, odzianymi w skóry jaskiniowcami". Jonathan Gray

Musei Vaticani maps look very good

stella z Davenport i mapy mp3  zagadka dawnych map mp3 

zagadka niektórych map i co z tego mp3

Ptolemeo's map "Germania Magna"
"Germanus" means "Brother." "Magna" - "great".
It was nice latin name. We are family.