Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Istnienie Atlantydy, od której nazwę bierze wielki ocean pomiędzy kontynentami, jest jak najbardziej logiczne. Otóż istnienie cywilizacji przedpotopowej uzasadnia pochodzenie cywilizacji, które narodziły się właśnie po potopie, a może były częścią imperium nawet przed Wielką Wodą. Sumer, czyli późniejsza Mezopotamia, Egipt, starożytne kultury Chin, Ameryki czy inne opisują swoją genezę jako przybycie lub przypłynięcie z innego miejsca. Ich bóstwami, patriarchami czy założycielami często są osoby, które widziały stary i nowy świat. Platon pisze o kataklizmie, który zniszczył wielką wyspę. W dziełach „Kritias” i „Timajos” mówi o porzuceniu przez Atlantydów drogi cnoty, utratę przez nich natury boskiej, zhańbienie się poprzez pożądanie dóbr i krain oraz agresywne podboje innych narodów. Według podań z Ameryki Północnej doszło także do zniszczenia istotnych złóż surowcowych Ponadto starożytny autor wskazuje, iż w konsekwencji kataklizmu potopu nastąpił regres cywilizacyjny, a wiele niepiśmiennych pokoleń przyczyniło się do zatraty pamięci o przeszłości i własnym pochodzeniu. Warto zauważyć, że starożytne cywilizacje w swoich podaniach i legendach mówiły, że ich założyciele przybyli z innego miejsca. Najczęściej, że przypłynęli. Tak jakby ocalała reszta dała początek nowej kulturze, której korzenie sięgają w czasy zalane wodami potopu. Skojarzenie z Arką i Noem jest jak najbardziej zasadne. Czy Atlantyda to cywilizacja o której mówili Sumerowie? Nikt tego nie wie.10 patriarchów, królów żyjących bardzo długo – tak jest u Platona, tak sugerują mity krainy Szinear (Sumer) i tylu ich jest … od Adama do Noego. Kto wie, jeśli przed Potopem w atmosferze było 30 % tlenu (dziś 20 % ), to warunki klimatyczne mogły sprzyjać i zdrowiu, i bardzo długiemu życiu na Ziemi. Był to istny park jurajski, w którym obok siebie mogli żyć i ludzie i ... wielkie zwierzęta, w tym straszne jaszczury czyli dinozaury. 

Nie rozwiążemy tej kwestii, jedno jednak wydaje się sensowne. To tam, to wtedy, to wówczas mogło dojść do stworzenia ludzi... I to przekracza już nasze możliwości. Jak sugeruje to sam Platon – w tych kwestiach warto zaufać przodkom. Nawet jeśli nie podają nam tzw. twardych dowodów, powinniśmy im zaufać...

Starożytne kultury Ameryki twierdziły, że ich przodkowie przybyli  z za morza, ze Wschodu, z ziemi Aztlan...

W Europie Celtowie swój "raj" umiejscawiali... na Zachodzie, za wielką wodą... Fenicjanie, założyciele Gadiz (Kadyks), kontrolujący cieśninę śródziemnomorsko-atlantycką ( Gibraltar), pozostawili po sobie ślady także w Ameryce.

W prastarym Egipcie istniała prowincja (nom) Harpun, a ludzi morza nazywano harpunnikami. Ich trójząb znajdziemy także w ręku greckiego Posejdona, gdańskiego Neptuna i choćby w herbie Ukrainy...

W wiekach średnich w Europie rozpowszechniano tezę, że za wielką wodą jest już tylko otchłań i czeluści piekielne. Wywodzono to m.in. z pradawnych  opowieści o kataklizmie na oceanie...

Dziś około 1 mln ludzi w Meksyku posługuje się językiem nahuatl, zaś główny bohater ich pradawnych wierzeń to Quetzalcoatl.  W Maroku leży pasmo gór Atlas. Ocean oddzielający Amerykę od Europy i Afryki to Atlantyk.Nie da się ukryć - słówko atl - przetrwało do dziś. Oznacza wodę i uparcie wiedzie nas do krainy nazwanej kiedyś Atlantydą... Jej mit, jak twierdzi Noraman Davies, nigdy się od nas zbytnio nie oddala. W jakimś niezrozumiałym, zbiorowym DNA ludzkości odzywa się w kolejnych czasach.  Wg Azteków, ich przodkowie pochodzili z krainy Aztlan... zaś Atlas to także ... Italus. Jednak nawet jeśli ktoś ją kiedyś odnajdzie, istotną pozostanie nauka o jej upadku. 

Trójząb na Atlantyku ? mp3

Fenicki napis na skale w Rio i Ofir w delcie Amazonki ? mp3

Today, almost 1 million Mexicans speak nahuATL.
The hero of their ancient beliefs was QuetzalcoATL.
In Marocco there are ATLas mountains.
The ocean between America and Europe/Africa is the ATLantic.
It can not be hidden, the word ATL is survived to this day.
It means "water" and leads us to a land once called ATLantis...

The Aztecs said that their ancestors came from the land of Aztlan...The word "Atlas" in Italian means..."Italus.".

The "myth" of ATLantis never goes away from us. In some collective memory of humanity's DNA is back in the new times. This "myth" is still close to us. Conclusion ? If even one day someone finds Atlantis, the most important lesson is still the cause of the fall of that world.

628  1444  1453  1492  1513  1520  1521 1531  1577

   soul    mute