Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 June to November of the Year 1577 in Avila a nun named Teresa created a work entitled "Castillo interior" - "inner castle."

Onion has layers, Ogres have layers (Shrek note) and people have layers. Saint Teresa of Avila also talks about it. She writes about our "chambers of our castle" and can be a teacher of modern psychology or psychiatry.

She talked about freedom. Freedom to leave the "steering wheel" of our lives ... Is not it a challenge for all times ?
She also wrote: "look for yourself in Me and Me in you"
Solo Dios basta.

Nie jesteś sobą kiedy jesteś głodny

Od czerwca do listopada Roku Pańskiego 1577 w Avili pewna zakonnica o imieniu Teresa stworzyła dzieło pt. Castillo interior czyli Twierdza wewnętrzna. 

 Cebula ma warstwy, Ogry mają warstwy (uwaga Shreka) i ludzie mają warstwy. Święta Teresa z Avila mówi także o tym. Pisze o naszych "komnatach" i może być nauczycielem wspólczesnej psychologii czy psychiatrii. 

Chodziło i chodzi jej o wolność. Wolność puszczenia kierownicy naszego życia... Czyż nie jest to wyzwanie na każde czasy? Jeśli ktoś chce, to sam sobie wyrobi zdanie, sięgając po tę książkę. 

Na drugim biegunie tego odwiecznego sporu pozostają wszelkiej maści egzystencjaliści. Zawodowe smutasy, akcentujące tylko gorycz, żal i rozczarowania. Zawsze było ich sporo. Dzisiaj wielu z nich przewodzi krajom i grupom interesów, dla picu i pod publiczkę udając przywiązanie do wartości. Dla nich człowiek jest konsumentem, podatnikiem, składkowiczem i ... gąsienicą, która nigdy nie będzie motylem...

Dla św. Teresy z Avila "ludzka" gąsienica ma  potencjał, by wyrosnąć na  motyla. A motyl w końcu odleci. Solo Dios basta.

Dopiero modlitwa - osobista relacja z Bogiem prowadzi do odkrycia samego siebie.

Co robić kiedy atakują nas głupie myśli ? "Nie zwracać na wyobraźnię większej uwagi niż na szaleńca i  pozostawić ją z jej natręctwem" Dzięki Bogu następuje poszerzenie serca, a człowiek przestaje się bać. "Dusza jest znacznie bardziej panią siebie"

 "Uważam, że wskutek tego, iż skażona jest nasza natura, nie zdołamy doskonale miłować bliźniego, jeśli ta miłość nie rodzi się z korzenia miłości Bogaradzi św.Teresa  

Zanotowała także: "szukaj siebie we mnie, a mnie w sobie..."

Stres może moblilizować."Pod ścianą" można zdobyć się na wielkie czyny.

Np. Winston Churchill powtarzał w czasie wojny, iż czuje, że obrona Anglii jest jego życiowym zadaniem.  Ale stres w nadmiarze może także zabić. Nie ma reguły, odpowiedź jest w każdym z nas. Pełne szpitale psychiatryczne oraz  wszechobecna dePRESSja  coś nam mówią.

Poczucie sensu - Józef z Egiptu

    zdradzony, sprzedany, niesłusznie oskarżony, uwięziony  - mp3

              honor i bezinteresowność mp3

           niech inni myślą co chcą mp3

                 Fabian Błaszkiewicz  "Jestem legendą" CD  Mo-Records

Rozwinąć skrzydła rozwinacskrzydla.pl

wstęp mp3 

źródło problemów mp3

tajemnica rodzinna mp3

przemiana życia mp3

  Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć    Ernest Hemingway

najciekawsze pytanie mp3

 Ashley Schmierer i Henryk Wieja - kim jesteśmy ? mp3

Lęki - fikcja, która komplikuje rzeczywistość. Przesłanie św. Pawła aktualne wczoraj i dziś - wyd. WAM mp3 mp3 mp3

Oddział Zamknięty na serio ? mp3  Daab w psychopiosence mp3

Na naszych oczach

Każdy się boi, Andy Stevens także - fragm.

John Eldredge - Dzikie serce - tęsknoty męskiej duszy - wdrodze.pl

wstęp mp3

rana fragm. mp3

mp3  o Bożym Narodzeniu inaczej

628  1444  1453  1492  1513  1520  1521 1531  1577

   soul    mute