Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Na wzgórzu Tepeyac    mp3

Tilma
z reguły włókna te wytrzymują nie dłużej niż 20 lat, ale ta do dziś nie ma oznak zniszczenia lub rozpadu.

Kolory
do dziś są zaskakująco

świeże i żywe,

a z badań wynika, że zbyt silne światło ultrafioletowe przez tyle lat  powinno sprawić wyblaknięcie kolorów.
Jednak kolory przetrwały do dziś.

W 1936 r. prof. Richard Kuhn,noblista, stwierdził:

na tym włóknie nie ma farby.

1946, 1954, 1963 - badania z tych lat potwierdzają brak śladów pędzla i podkładu. 
skoro to nie jest obraz,to co to jest ?

W 1929 r. fotograf Alfonso Gonzales odkrył jako pierwszy, że w oczach Madonny na tilmie widać odbicie jakiejś ludzkiej twarzy...
29.05.1951 r. grafik S. Carlos Salinas Chavas, przy pomocy lupy odkrył w źrenicy prawego oka Madonny rysy jakiegoś brodatego mężczyzny.
W 1962 r. okulista dr C.Wahling z zespołem przeprowadził kolejną gruntowną analizę tilmy. Wykonano 25-krotne powiększenie oczu. Odkryto odbicia dwóch kolejnych twarzy oraz geometryczne rozmieszczenie postaci.
W 1986 r. zespół Enrique Salazara dokonał kolejnej analizy. Rozpoznano trzy postaci i rodzinę. Biskup rozmawia z mężczyzną, który kieruje uwagę na kucającego Indianina, a ten rozpościera tilmę. Utrwalił się także obraz Indianki z dzieckiem na plecach, ojca i małego chłopca indiańskiego naprzeciw niej.

 "Uchwycenie tych refleksów przed wynalezieniem aparatu fotograficznego nie było możliwe"

P. Johnston "Das Wunder von Guadalupe" 1986 r.

                                                                            z notatnika Don Valeriano                                  

09.12.1531 

A gdy śpiew nagle umilkł, kiedy przestał doń dobiegać, wtedy usłyszał, jak ktoś woła go ze szczytu wzgórza, jak ktoś powiada: "Juanito, Juan Dieguito!" A gdy wszedł na szczyt wzgórza, ujrzał szlachetną panienkę, która tam stała. I zawołała go, aby się do niej zbliżył. Jej szata lśniła jak słońce, jakby promieniała światłem. A kamień, skała, na którym postawiła swą stopę, jakby tryskał promieniami. Blask od niej bijący był niczym drogie kamienie, jak najpiękniejsze klejnoty. Ziemia rozświetlona była niczym blaskim tęczy. A kaktusy mezquite, nopale i pozostałe rośliny, które tam zazwyczaj rosły, wyglądały jak szmaragdy...
Juan Diego usłyszał, by przekazał biskupowi Meksyku życzenie Najświętszej Marii Panny:...ty masz mu przekazać, jak bardzo pragnę, aby wzniesiono mi tutaj dom.
Biskup nie wierzy Juanowi Diego.
Jednak gdy Indianin ponownie go odwiedza i upiera się przy swoim, biskup domaga się, by otrzymał "jakikolwiek znak". "Wejdź na górę, mój syneczku, na szczyt tego pagórka, gdzie mnie widziałeś i gdzie powierzyłam ci zadania. Ujrzysz, że rosną tam rozmaite kwiaty. Zerwij je, zbierz, ułóż je razem; potem zejdź tutaj na dół, przynieś je tutaj do mnie"
12.12.1531

...a kiedy je ( kwiaty) ujrzała, ujęła je w swe czcigodne dłonie; potem włożyła je z powrotem do jego tilmy i rzekła do niego: Synku mój, te rozmaite kwiaty są dowodem, znakiem, który masz zanieść biskupowi. Po wielu godzinach oczekiwania, w obecności biskupa Zumarragi oraz innych\dostojników Juan Diego opowiedział, co się wydarzyło i uczynił znak: "Proszę, oto one, przyjmij je!" "A potem rozpostarł swoją białą tilmę, do której Ona włożyła kwiaty" 
„I gdy tylko rozmaite drogocenne kwiaty upadły na podłogę, przemieniła się tilma w znak, ukazał się nagle umiłowany obraz Niepokalanej, Najświętszej Marii Panny, Matki Boskiej, w kształcie i postaci, w jakiej teraz widnieje." A kiedy biskup ujrzał go, i wszyscy, którzy byli tam zebrani, upadli na kolana i podziwiali go wielce."

Warto pamiętać z jakich "obyczajów"

chrześcijaństwo uzdrowiło tamte ludy

Guadalupe. Tepeyac AD 1531,
Juan Diego's tilma secret.

This is not a picture, What is it? Acheiropoietos...

In 1929, photographer Alfonso Gonzales discovered that in the eyes of the Madonna there's reflection of human face.
In 1951, photographer Carlos S. Chavas discovered the features of a bearded man in the right eye of Madonna.
In 1962, Dr. C. Wahling's team made another tilm analysis. They have done 25 x magnification of the eyes. They discovered the reflections of two next faces and the geometric distribution of the people.
In 1986 Enrique Salazar's team examined the Juan Diego's clothes. They recognized three people and family. The bishop is talking to a man who directs attention to the crouching Indian, who's spreading the tilma. We can see a Indian woman with a child on her back, a father and a small Indian boy in front of her, too.

"It was impossible to catching these reflections before the invention of the camera" P. Johnston "Das Wunder von Guadalupe" 1986