Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

"On Monday, August 10, 1519, a fleet of five ships equipped with all sorts of necessities, with a crew of 237 people of different nationalities, stood on the Las Mueles port of Seville, ready to depart." Antonio Pigafetta in travel diary.
A week later the flotilla was at the harbor of Sanlucar de Barrameda. There came the Captain General, Ferdinand Magellan ( Fernão de Magalhães ), and on September 20, 1519 they sailed for the Oceanic Sea (Atlantic).
The official purpose of the expedition was the Roots Islands, which lie on the "spanish" side of the world. "The captain did not disclose to the end what kind of journey he was going to take, because the fear could discourage people from participating in the expedition." Magellan did not know where he will sail...

On September 6, 1522, one ship reached the port of Sanlucar de Barrameda. "Victoria" with 18 people crew...

The world became different, again round. And the human dimension of this expedition, its background and circumstances are the treasury of knowledge about ourselves. Extreme experiences show this. It is a story of leadership, determination, sometimes cruelty, fear, error and stupidity, but also death, honor and friendship, politics, interests and passions. Wow!

Today we know that this expedition, despite the death of so many people and the commander, was the first to float the world. After the unlikely finding and crossing of the strait at the end of 1520, which we now call the Magellan Strait, they did not know that the new ocean ( Pacific ) is bigger than all continents ...

"W poniedziałek, 10 sierpnia 1519 roku flotylla złozona z pięciu okrętów zaopatrzonych we wszelkie niezbędne rzeczy, z załogą liczącą 237 ludzi różnej narodowości, stała na redzie sewilskiego portu Las Mueles gotowa do odpłynięcia. Wystrzelono ze wszystkich dział, po czym rozwinąwszy jedynie foksztaksle, ruszyliśmy w dół rzeki". Antonio Pigafetta w dzienniku podróży.
    Tydzień później flotylla dotarła do portu w miasteczku Sanlucar de Barrameda. Dołączył do niej sam kapitan generalny, Ferdynand Magellan, a 20. września 1519 roku wyruszyli na Morze Oceaniczne (Atlantyk). Celem wyprawy były Wyspy Korzenne, które miały podobno leżeć po "hiszpańskiej" stronie świata. Laurence Bergreen w książce "Poza krawędź świata" przytacza zapiski kronikarza, A.Pigafetty, który zanotował, że kapitan generalny "Nie ujawnił jednak do końca, jaką podróż zamierza odbyć, a to dlatego, żeby zdumienie i strach nie odwiodły ludzi od uczestnictwa w wyprawie". Chodziło zarówno o warunki morskie jak i to, że w trakcie wyprawy wyjdzie na jaw, że Magellan nie bardzo wie, którędy dalej płynąć...

    6. września 1522 r. do portu w Sanlucar de Barrameda dotarł jeden statek. "Victoria" z 18-osobami załogi... Szukając cieśniny w Ameryce Pd rozbił się "Santiago", a "San Antonio" uciekł z niej i wrócił do Hiszpanii. "Conception" zżarty przez "śrubaki" spłonął już na Filipinach , zaś "Trinidad" musiał zostać na Wyspach Korzennych na czas naprawy, by potem, po nieudanym rejsie, powrócić na Wyspy i ... zostać "aresztowanym" przez Portugalczyków. 

    A jednak świat stał się inny, znowu okrągły. A ludzki wymiar tej wyprawy, jej tło i okoliczności to prawdziwa skarbnica wiedzy o nas samych. Ekstremalne przeżycia ujawniają na co kogo stać i do czego może być zdolny... To historia przywództwa, determinacji, czasem okrucieństwa, strachu, błędów i głupoty, ale i śmierci, honoru i przyjaźni, polityki, interesów i namiętności. Uff...

Magellan w cieśninie AD 1520  mp3

Dziś wiemy, że ta wyprawa, pomimo śmierci tylu ludzi i samego dowódcy, jako pierwsza opłynęła świat. Po nieprawdopodobnym odnalezieniu i pokonaniu cieśniny pod koniec roku 1520, którą dziś nazywamy cieśniną Magellana,nie wiedzieli, że przed nimi ocean, który jest większy niż wszystkie kontynenty razem wzięte...

Płynąc na Zachód dotarli na Wchód. Nie było wówczas lini zmiany daty i kronikarze uznali, że się pomylili, gdyż ich podróż trwała o dzień dłużej niż myśleli. 

628  1444  1453  1492  1513  1520  1521 1531  1577

   soul    mute