Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Naukowcy uważają, że takie „kłopotliwe” dawne mapy są najprawdopodobniej kopiami jeszcze starszych map. Uczeni z Berlina postawili tezę, że także ta z roku 1513 może być kopią jednej z map z biblioteki aleksandryjskiej. Biblioteka ta spłonęła w roku 47 przed Chrystusem. Otwartym pytaniem pozostaje, skąd w starożytnym Egipcie mapa odległego kontynentu. To chyba kolejna zagadka z antycznego świata.

Jeszcze na sto lat przed nowożytnym odkryciem kontynentu pojawia się ponadto mapa Philippe Bauche’a. Datowana na rok 1733 mapa Antarktydy przedstawia ją bez lodu! Z rzekami, przesmykami i górami... Z jakiej kopii korzystał? Kto i kiedy mógł sporządzić oryginał? Czyżby ci, którzy pamiętali świat sprzed kataklizmu?

Wielu słyszało już o słynnej mapie tureckiego kartografa, Piri Reisa. W 1513 r. posiadał on mapę, na której obok wybrzeży Ameryki Południowej pojawia się także … Antarktyda...
1531 - Francuski astronom Orontius Finaeus umieszcza w tym miejscu na mapie „Terra Australis Incognita”. 1733 - Francuz Philippe Bauche przedstawia mapę, na której Antarktyda jest … bez lodu, z rzekami, górami oraz przesmykami między wyspami.
Antarktydę odkryto oficjalnie, dla dzisiejszej nauki, w XIX wieku...
Naukowcy sugerują, że te „dziwne” mapy były kopiami map ze zniszczonej biblioteki w Aleksandrii ( 47 r. p.n.e.) Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie badają także mapy Ptolomeusza z Aleksandrii, z lat 160-180 n.e. Jest wśród nich także mapa pt „Germania Magna”, z w miarę dokładnym położeniem 94 miast. Są i tereny dzisiejszej Polski - miasto „Calisia”, Wisła, ujście Świny, wyspy Wolin i Uznam. 

O ile Grek z Aleksandrii mógł czerpać wiedzę o Północy Europy od wędrownych kupców, o tyle „aleksandryjska” wiedza o Antarktydzie bez lodu powinna budzić zdumienie.   

Na podst: Krzysztof Kowalski                21  X  1520 mp3

”Zagadka map sprzed stuleci” „Rzeczpospolita” 13.10.2010 

 

Odnaleziono nie tylko jedną mapę admirała floty tureckiej ale cały komplet map. Kartograf Arlington H.Mallery uznał, że mapy tureckiego kartografa wskazują wszystkie dane geograficzne ... ale nie są naniesione we właściwych miejscach. Wspólnie z innym kartografem, Waltersem, nałożyli mapy Piri Reisa na ... globus. Wówczas okazały się bardzo dokładne. Zawierają nawet topografię lądów...

W 1957 roku mapami admirała zajął się jezuita, o. Lineham, specjalista od kartografii i dyrektor obserwatorium w Weston. Po bardzo gruntownych badaniach przyznał, że mapy Piri Reisa są wyjątowo dokładne. Niektórzy autorzy ( Gavin Menzies "1421 rok, w którym Chińczycy odkryli Amerykę i opłynęli świat ") przypisują to ... Chińczykom i ich rejsom do Ameryki kilkadziesiąt lat przed Kolumbem. Wydaje się jednak, że wówczas ta mapa zawierałaby także zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej...

Dopiero w 1952 roku odkryto na Antarktydzie łańcuchy górskie, zaznaczone już na mapach Reisa. Porównanie map Piri Reisa ze współczesnymi zdjęciami satelitarnymi Ziemi wykazuje, że ich pradawne oryginały mogły być kopiami ... zdjęć lotniczych, wykonanych z bardzo dużej wysokości... które uzupełniono rysunkami zwierząt, ludzi i okrętów.     zagadka niektórych map i co z tego mp3

Some old maps are intriguing. They show it, what people shouldn't know... The Piri Reis map shows the coast of Antarctica, discovered more than 300 years later. Philippe Bauche map shows it ... without ice, as the two islands ... - 100 years before its discovery. Orontius Fineus's map shows contemporary ice cover. Map of Hadji Ahmed shows the western coast of America and ... land bridge in Bering strait! Map of Henry King (1502) shows the great Siberian rivers that no exist today,
The authors of these maps admitted that they are copies
of the ancient map...Questions lead us to... Mizraim, Peleg or Almodad. First carthographers ?