Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

...przebadano próbki ciał 477 osób o nazwisku Colombo zmarłych w Italii, Francji, Hiszpanii i porównano z DNA kości z Sewilli- żadna z tych osób nie miała DNA porównywalnego z DNA śmiertelnych szczątków Kolumba. Niemożliwe jest zatem, aby Admirał był z pochodzenia genueńskim Colombo. (...)
nie ma żadnej korespondencji po włosku pomiędzy Kolumbem i jego braćmi , a jedynie po kastylijsku, z wyraźnym portugalskim akcentem.

... starożytni nie byli "prymitywni" i nie powinniśmy za takiego uważać odkrywcy Ameryki. Krzysztof Kolumb nie był prostym żeglarzem, zagubionym we mgle ignorancji, jak wciąż się powtarza. I nie sposób zrozumieć jego życia i wypraw, jeśli nie weźmie się pod uwagę wiedzy, jaką posiadał, ani środowiska, w którym się obracał. 

 Manuel Rosa "Kolumb - historia nieznana"

 

Columbus on the oil painting of a painter who saw him personally.

Queen asked:

Do you think "kings can do everything" ? How little you know...

12.10. 1492 Columbus Day. Not all celebrate this day, because whites are not very well remembered. However civilizations had to meet. Travel stories, not only of Christopher Colon (Columbus), indicate that once, centuries ago, the American continent was already visited. We can find this information in the local legends and stone objects. Hypothesis: Irish monks, Vikings and Phoenicians ...
The Phoenicians, like the Cretans, the Etruscans, Troyans, Basks and Egyptians were called redskins ...
Even 1000 years BC Mayan historian, Votan wrote that he visited Tripoli and propably... Jerusalem. It is possible. Then Phoenician ships visited Ofir. Amazons Indians say this port was in the delta of the "great river". Amazon ? Portuguese sailors discovered phoenician inscriptions in the amazon jungle. So who's who discovered or visited?

Rozkazuję tobie odnosić się dobrze i z szacunkiem do wszystkich ludzi, z którymi wejdziesz w stosunki, zarówno możnymi, jak z najniższymi, bo wszyscy są stworzeniami Boga, Pana naszego. On sam traktować cię będzie dobrze i podtrzyma w razie potrzeby, o ile ty szanować będziesz jego stworzenia; a jeśli ty źle obejdziesz się z jednym, Bóg ze swej strony źle się do ciebie odniesie, zasmuci cię, jeśli zasmucisz drugich. Przeto okaż się miłosiernym i bądź pewien, że On miłosierdzie swoje nad tobą okaże. 

z listu K.Kolumba do syna, don Diega

    "Zadałem sobie wiele trudu, by się dowiedzieć, w co oni wierzą i czy wiedzą, dokąd wędrują po śmierci. Wypytywałem o to szczególnie Caonabo, największego z władców w Espanioli, człowieka w podeszłym wieku, o dużej wiedzy i bystrym umyśle. On, jak również i inni, oświadczyli, że wędrują do pewnej doliny, a każdy większy kacyk sądzi, że leży ona w jego własnej praojczyźnie; powiadają oni, że spotykają tam swoich ojców i wszystkich przodków; będą tam mieli jadła w bród i kobiety i zażywać będą wszelkich możliwych uciech. Opisane to jest dokładniej w relacji, w której niejaki brat Roman ( Ramon ), znający ich język, spisał na moje polecenie wszystkie ich obrzędy i opowieści o przeszłości, jakkolwiek wiele z tego jest legendą, tak że nikt nie może mieć z tego prawdziwego pożytku, tyle tylko, że się dowie, iż każdy z nich ma określony naturalny stosunek do przyszłości i wierzy w nieśmiertelność naszej duszy."

Fernando Coloncytat z biografii jego ojca 

- Zmarnowane życie ...
- Zmarnowane ? Jeśli ktoś kiedykolwiek wspomni nasze imiona, to tylko dzięki niemu -  z filmu Ridleya Scotta "1492 Conquest of Paradise"

Odkrycie Ameryki zdarzyło się zapewne i z tego powodu, że Europa otrzymała ze Wschodu, ze świata arabskiego i hebrajskiego, przechowywane u niego mapy, pisma i inne dzieła świata starożytnego. Można powiedzieć, że renesans, czyli odnowienie, przyniosło zwrócenie się świata w stronę informacji z Antyku. Z bardzo dawnych czasów. Dosłownie obrazowo ujął to Rafael Santi w swej "Szkole ateńskiej". Umieścił tam m.in. arabskiego badacza Averroesa (Abū l-Walīd Muḥammad Ibn ʾAḥmad Ibn Rušd), który przekazuje swe wieści "na ucho". Wniosek jest prosty: Świat starozytny wiedział całkiem sporo. Jak wiele spraw i zdarzeń, które odkrywamy, było znane już właśnie w prehistorii...

The discovery of America happened also because Europe has received from the East, from the Arab  and Hebrew world, maps, letters and other writings of the ancient world. We can say that the Renaissance has brought the informations of Antiquity.  The conclusion is simple: the ancient world knew a lots. We discover  many issues and events what was knowning in prehistoric times.

Pierwsze spotkania Kolumba w Nowym Świecie - zderzenie kulturmp3

 Manuel Rosa na tropie Kolumba i jego syna...

628  1444  1453  1492  1513  1520  1521 1531  1577

   soul    mute